Nhotaponi oopikadali deepi.

Oopiika deepi maatshi phatsa nhotaponika. Noapida nokapa noparaa noitsale deepi. Noiñoa pida nokapa manope doidali, koodaro nhette adzaka. Nodiapida nokapa nookawa. Noparaa notani. Noomakentha pida nhonikokawa, nomatada pideeka nophoa.

Nodiakhapani pida nophoa koodaro iiwi podome. Nhoraatha pida.  Taara pida tsophamekani.

Nopietatsenakha pida nhora khedzakophena. Tsophamekhapani pideeka ni. Hore pida iriakani liapowami. Noapiñeeta, koamekaro nodzeenaka. Koamexoopa dapandza nhotaponi kadzo?

Anúncios

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair / Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair / Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair / Alterar )

Foto do Google+

Você está comentando utilizando sua conta Google+. Sair / Alterar )

Conectando a %s